מרכז מבקרים מעוצב באמצעים אומנותיים שונים: עיצוב החלל הפנימי, עיצוב מוצרים תלת ממדיים, עיצוב גראפי, עיצוב מייצגים, סרטים ופלסמות.

עוצבה חלוקה פנימית של חללים שאינם אנכיים ואופקיים, המועילים לתחושת המרחב והשטח אצל המבקר.

המבקר מובל בתוך מרכז המבקרים , לעיתים באמצעות סרטי מסגרת. סיפור המסגרת הוא הדחיפה של המבקרים להמשיך את הדרך שלהם ממרחב למרחב במרכז המבקרים. סיפור המסגרת קושר את המבקרים אל מרכז המבקרים מיד.

לעבודות:

https://www.grizim.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D