לא תמיד היה קיים עיצוב תעשייתי. בעבר כאשר נדרשו חפצים, רהיטים או כלים, פנו לבעלי מלאכה קטנים. בעל המלאכה - האומן היה המתכנן , המעצב והיצרן.  והוא השתמש במיכון ידני, ועבד בתוך הבית או בסביבתו. עד אז ניתן היה להפיק כוח ואנרגיה מאנשים, בהמות ואיתני טבע כמו רוח או מים, ויכולת הייצור הייתה מוגבלת. נקודת התפנית של העיצוב התעשייתי הייתה המהפכה התעשייתית, כשבבסיסה המצאת מנוע הקיטור, המהפכה הזאת גרמה לשינוי מהותי. יכולות הייצור, האפשרויות והכמויות השתנו לחלוטין. המהפכה התעשייתית הביאה שינויים טכנולוגיים, כלכליים חברתיים.  אז הונח היסוד לעיצוב התעשייתי, כלומר עיצוב המותאם עבור אפשרויות תעשייה וטכנולוגיות שונות. מעצב תעשייתי מתמצא בתת - תחומים רבים שביחד מרכיבים את התחום.

לעבודות:

https://www.grizim.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99-1