06/05/2024

הקיר

עיצוב עם תמונות, קטעי עיתונות, מסמכים ועדויות מתוך הארכיון

הקיר
הקיר
הקיר
הקיר

הארכיון הדיגיטלי

עיצוב ארכיון דיגיטלי לתולדות העיר שמבוסס על איסוף תמונות, מסמכים, תעודות ,סרטים ועדויות, מצורפים מסכים מהארכיון. ממוקם בשני מחשבים העומדים על שולחן מעוצב בהשראת ארגז תפוזים

הארכיון הדיגיטלי
הארכיון הדיגיטלי
הארכיון הדיגיטלי
הארכיון הדיגיטלי
הארכיון הדיגיטלי
הארכיון הדיגיטלי

מיצג החלבן

מיצג החלבן
מיצג החלבן

המשחק הדיגיטלי

המשחק הדיגיטלי
המשחק הדיגיטלי
המשחק הדיגיטלי
המשחק הדיגיטלי
המשחק הדיגיטלי
המשחק הדיגיטלי
המשחק הדיגיטלי

הצריף

מחווה לאילן רמון

מחווה לאילן רמון

שילוט וסרטים

שילוט וסרטים
שילוט וסרטים