סיפורי הצלחה של חוות דעת שהגשנו לבית המשפט לדוגמא

תביעה משפטית של מעצב לבין לקוחותיו על תוצאות עיצוב חלל מכירה יוקרתי במתחם קניות מהודר, אל מול התכנית העיצובית. חוות דעת בנושא קריסת כיסאות אודיטוריום. חוות דעת לאספקת מערכת ריהוט שונה מהעיצוב שהוזמן על ידי הלקוח.  אובדן סחורה בהון רב, בעקבות קריסה של אריזות בשילוח לחו"ל. חוות דעת מומחה לחברה המסרבת לשלם למעצב גרפי אשר לטענתה סיפק קו עיצובי שאינו מקורי.  חוות דעת במקרה העתקת ספרי לימוד. חוות דעת לגביי אי הסכמה בתהליך פיתוח ועיצוב. ויכוח על בעלות בעיצוב ועוד, תביעות הדדיות של שתי חברות עיצוב אודות מקוריות והעתקה של מרחבי עיצוב בתחום החינוך, חוות דעת בנושא של מקוריות יצירה והעתקה של תכשיטים, חוות דעת לזיוף דיגיטאלי ועוד