מהי חוות דעת מומחה לבית משפט?

 בחוות הדעת יפרט המומחה מהו הסטנדרט המקובל וכיצד, במקרה זה, חרג הצד שכנגד מהסטנדרט המקובל בתחומו. אותו מומחה יצטרך גם לקשור את הנזק שנגרם לרשלנות הנטענת
 
מי מוסמך לתת חוות דעת מומחה
חוות דעת מומחה צריכה להינתן על ידי מומחה בתחום הרלבנטי. המומחה צריך להיות בעל ניסיון ממשי וידע אקדמי מוכח. חוות דעתו של המומחה נחשבת כעדותו של מומחה בהליך משפטי, המומחה מצהיר כי הוא מודע לכך.
 
חוות דעת מקצועית
תחום העיצוב, ההפקה והדפוס  מאגד בתוכו את עולם התעשייה הגדול בעולם, והינו תחום משולב טכנולוגיה וידע מקצועי רב. בדיון משפטי נדרש מומחה על מנת להכריע בנקודות שרק בעל מקצוע מיומן בתחום זה יוכל להצביע עליהן.
חוות הדעת ותכולתה הם קריטיים לפסיקה של בית המשפט ולכן יש להקפיד מאוד על הגשה נכונה של המסמך, שימוש נכון  במונחים מקצועיים, ניסוח קצר ותמציתי, שפה נכונה מקצועית משפטית, והופעה מקצועית ומרשימה בבית המשפט.
 
בית המשפט
חוות הדעת יכולה להינתן עוד לפני ההליך בבית המשפט ומטרתה לבסס את התביעה ולעיתים ללא חוות הדעת לא ניתן להגיש את התביעה. הוזמן המומחה לחקירה בבית המשפט, חייב המומחה להגיע לבית המשפט, אם לא הגיע יכול בית המשפט למחוק את חוות הדעת מהתביעה.
 
 
לתאום פגישה, או לקבלת מידע ופרטים התקשרו לסטודיו גריזים 03-5321757