חוות דעת מומחה לתחום האריזות

כשלים הקשורים באריזות מסוגים שונים, תיכנון,עיצוב והפקה, מגיעים לעיתים לנזקים הנאמדים בסכומים גבוהים מאוד