חוות דעת מומחה לטעויות בתיכנון


חוות דעת מומחה לטעויות בתיכנון

בסכסוכים משפטיים רבים , מתגלים פערים בין התוכניות שהוגשו למזמין לבין העיצוב המוגמר. אך כדי לאבחן ולנתח את הפערים יש צורך במומחה עיצוב