עיצוב תעשייתי/עיצוב חזותי/עיצוב מרחבי

מיהו המומחה?

1 דקות קריאה

מיהו הראוי לתת חוות דעת מומחה לבתי משפט, השכלתו, ניסיונו כישוריו וכישרונותיו

עוד על הפרויקט  

מי פונה לחוות דעת מומחה?

1 דקות קריאה

מיהם הפונים בבקשה לחוות דעת מקצועית של מומחה

עוד על הפרויקט