סיפורי הצלחה של חוות דעת שהגשנו לבית המשפט לדוגמא


סיפורי הצלחה של חוות דעת שהגשנו לבית המשפט לדוגמא

אספקת מערכת ריהוט שונה מהעיצוב שהוזמן על ידי הלקוח,

אובדן סחורה בהון רב, בעקבות קריסה של אריזות, בשילוח לחו"ל,

חברה מסרבת לשלם למעצב גראפי אשר לטענתה סיפק קו עיצובי שאינו מקורי,

חוות דעת במקרה העתקת ספרי לימוד,

חוות דעת לגביי אי הסכמה בתהליך פיתוח ועיצוב,

תביעות הדדיות של שתי חברות עיצוב אודות מקוריות והעתקה של מרחבי עיצוב בתחום החינוך