חוות דעת מומחה באלו נושאים אנחנו מטפלים?


חוות דעת מומחה באלו נושאים אנחנו מטפלים?

עיצוב אינו מכיל רק ערכים אסתטיים , אלא  חומרים, שיטות וטכנולוגיות