חוות דעת מומחה לבית משפט


חוות דעת מומחה לבית משפט

תחומי חוות דעת מומחה לבית משפט בענף העיצוב

תחומי חוות דעת מומחה לבית משפט בענף העיצוב

הערכת איכות בתחומי העיצוב. זכויות יוצרים בתחומי עיצוב. פערים באיכות העיצוב בין הזמנה לאספקה. חילוקי דעות על קונספט עיצובי. עיצוב פנים דפוס ואריזות

חוות דעת מומחה בין הנושאים

חוות דעת מומחה בין הנושאים

עיצוב מוצרים, עיצוב תעשייתי, מוצרים פגומים, תחום האריזות, הפקות דפוס, עיצוב פנים, עיצובי קונספט, ענף הריהוט ועוד.

חוות דעת מומחה לכשלים בעיצוב ובפיתוח מוצרים

חוות דעת מומחה לכשלים בעיצוב ובפיתוח מוצרים

זכיות יוצרים, ומוצרים פגומים - בתחומי הריהוט, מוצרי צריכה, מוצרים חשמליים ואלקטרוניים

חוות דעת מומחה לטעויות בתכנון

חוות דעת מומחה לטעויות בתכנון

כשלים בעיצוב, אי התאמה באיכות של מרחבים, חללים, שטחים מסחריים ועיצוב פנים

חוות דעת מומחה לתחום האריזות

חוות דעת מומחה לתחום האריזות

כשלים ופערים בעיצוב, ובתחום התכנון והטכנולוגיות בתחום האריזות, קריסה של אריזות

חוות דעת מומחה לעולם הדפוס

חוות דעת מומחה לעולם הדפוס

אי הסכמות בנוגע לעיצוב דו - מימדי, הדפסה וגימורים,פעריי איכות, העתקות

סיפורי חוות דעת שהגשנו לבית המשפט לדוגמא

אי הסכמה בין מעצב לבין לקוחותיו על תוצאות עיצוב חלל מכירה יוקרתי במתחם קניות מהודר. אספקת מערכת ריהוט שונה מהעיצוב המוזמן על ידי הלקוח. אובדן סחורה בהון רב, בעקבות קריסה של אריזות. אי תשלום למעצב גראפי על ידי חברה, אשר לטענתה סיפק קו עיצובי שאינו מקורי. התמוטטות כיסאות אודיטוריום בשל כשל תכנוני, גניבות והעתקות עיצוביות ועוד

מי מוסמך לתת חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה צריכה להינתן על ידי מומחה בתחום הרלבנטי. המומחה צריך להיות בעל ניסיון ממשי וידע אקדמי מוכח. חוות דעתו של המומחה נחשבת כעדותו של מומחה בהליך משפטי, המומחה מצהיר כי הוא מודע לכך.